IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  Działalność Instytutu

Działalność Instytutu

Do najważniejszych, zrealizowanych już projektów Instytutu Myśli Józefa Tischnera należą:
 
 • stały projekt Archiwum Józefa Tischnera prowadzony od roku 2004
 • współorganizacja Dni Tischnerowskich w Krakowie w latach 2004-2012 (2011 r. główny organizator Dni Tischnerowskich)
 • organizacja Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego w Krakowie w 2011 r.
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji w Dreźnie (2009) Europa und seine Anderen – Emmanuel Lévinas – Edith Stein – Józef Tischner
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji w Berlinie (2011 r.) Guardini – Tischner. Drama der Verantwortung
 • organizacja od roku 2005 cyklicznych seminariów, wykładów i konferencji dla nauczycieli w ramach stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera”, zrzeszającego 42 szkoły, których Patronem jest Józef Tischner
 • seria wydawnicza „Dzieł zebranych Józefa Tischnera” w oparciu o materiały zbierane
  i opracowane w Archiwum (ukazały się 3 tomy)
 • seria wydawnicza „Drogi myślenia” (obejmująca aktualnie 9 pozycji)
 • publikacja trzech numerów angielskojęzycznego pisma Thinking in Values
 • cykl wykładów „ Tischner i inni” (kilkanaście wykładów wygłoszonych przez najwybitniejszych polskich specjalistów filozofii)
 • projekty edukacyjne pt. „Ewangelia i Ekonomia”, współfinansowane przez NBP, a skierowane do ludzi związanych z instytucjami Kościoła, których celem było zapoznanie ich uczestników  – teoretyczne i praktyczne – z aktualnym systemem prawnym, podatkowym i finansowym obowiązującym w Polsce. Szkolenia zrealizowano w dziesięciu diecezjach południowej Polski (rzeszowskiej, katowickiej, gliwickiej, kieleckiej, radomskiej, częstochowskiej, zamojsko–lubaczowskiej, opolskiej, wrocławskiej, nowosądecko-przemyskiej)

 
Zachęcamy równeż do zapozniania się z multimedialnym zapisem działalności Instytutu (więcej)Polecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT