IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP

O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP

Dominikanin, kierownik Katedry Filozofii Religii przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. Pracuje nad zagadnieniami związanymi z filozoficzną refleksją nad religią: problem poznania religijnego, hermeneutyka doświadczenia religijnego, teologia negatywna, religia w kulturze post-sekularnej, współczesna antropologia a paideia.
Opublikował  (m. in.) "Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w Istocie chrześcijaństwa Ludwika Feuerbacha" (1979), "A myśmy się spodziewali" (1990), "Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii" (1994), "Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię" (1994), "Drogi człowieka mistycznego"(2001), "Filozofia dialogu" (2005). 
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
 
ARTYKUŁYPolecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT