IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  Archiwum  »  O Archiwum

O Archiwum

 
Archiwum, działające od roku 2005, gromadzi bogatą spuściznę naszego Patrona, obejmującą najistotniejsze pola Jego aktywności – od naukowego, kulturalnego i religijnego, aż po społeczne. Zasadniczy trzon Archiwum stanowią zbiory audio, audiowizualne oraz piśmiennicze. Wymienione zbiory utrwalone są w postaci cyfrowej na nośnikach CD i DVD. Materiały piśmiennicze, pierwotnie zawarte w klasycznej formie papierowej, zostały zdigitalizowane i obecnie przechowywane są w formie skanów.

Archiwum IMJT udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym osobom w sposób otwarty i bezpłatny. Umożliwiamy wgląd do wszystkich naszych archiwaliów w siedzibie Instytutu. Dysponujemy stosownym sprzętem (komputer, odtwarzacz DVD oraz audio) umożliwiającym skorzystanie ze zgromadzonych przez nas materiałów w formie cyfrowej. Dostęp do archiwaliów nie jest możliwy poza siedzibą IMJT oraz wyklucza możliwość ich kopiowania oraz odstępowania osobom trzecim bez stosownych uprawnień regulowanych odpowiednimi przepisami.Polecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT