IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  Józef Ruszar

Józef Ruszar

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował także filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie u ks. Józefa Tischnera (w latach 1974 -1978). Zajmuje się badaniem poezji współczesnej, szczególnie twórczością Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza – jest autorem książek: "Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Z. Herberta i Apostoł w podróży służbowej", "Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta" oraz redaktorem serii naukowej „Biblioteka Pana Cogito”. Od 2004 roku dyrektor Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta; w roku 2007 był Koordynatorem Roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza, w 2011 roku jest Koordynatorem Obchodów 90. Rocznicy Urodzin Tadeusza Różewicza przy Narodowym Centrum Kultury.Polecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT