IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  Bibliografie o Tischnerze

Bibliografie Tischnera

Ustaw opcje wyszukiwania

Rodzaje publikacji

artykuł dyskusja Inne książka
materiały z konferencji nekrolog prace magisterskie i doktoraty recenzja
Czasopisma

Przeglądanie według lat

1955 1958 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
TytułAutor
Myślenie według wartości / Józef Tischner. - Krak, 1993. - Rec. Leopold Regner // Ruch Filoz. – 1994, nr 3/4, s. 389-391Regner, LeopoldPodgląd
O niektórych trudnościach myślenia aksjologicznego / Marzena Wiercińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - Z. 3 (2003), s. 83-92Wiercińska, MarzenaPodgląd
Między Panem a Plebanem / Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1995. - Rec. Gustaw Kerszman // Kultura. – 1995, nr 12, s. 113-123Kerszman, GustawPodgląd
Ksiądz profesor Józef Tischner doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego / Bogusław Maryniak // Ruch Filoz. – 1995, nr 3/4, s. 335-338Maryniak, BogusławPodgląd
Między Panem a Plebanem / Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1995. - Rec. Bogusław Maryniak // Tygiel Kult. – 1996, nr 2, s. 116-118Maryniak, BogusławPodgląd
Prawdomówność bez prawdy / Jarosław Chrząszcz // Arcana. – 1996, nr 1, s. 83-89Chrząszcz, JarosławPodgląd
Dwugłos o książce. Rozmowa z krzyżem w tle/ Andrzej Osęka ; Pan i Pleban /Ryszard Legutko // Znak. – 1995, nr 9, s. 176-189Osęka, Andrzej ; Legutko, RyszardPodgląd
Między Panem a Plebanem / Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1995. - Rec. Mirosław Pawliszyn // Homo Dei. – 1995, nr 3, s. 89-93Pawliszyn, MirosławPodgląd
Argumenty metafizyczno-religijno-apologetyczne na istnienie Boga według polskiej myśli filozoficznej / Wojciech Skóra // Stud. Parad. - T. 5 (1995), s. 139-149Skóra, WojciechPodgląd
Między Panem a Plebanem / Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1995. - Rec. Zdzisław Słowik ; Jerzy Ładyka ; Jacek Zychowicz // Res Hum. / TKŚ. – 1995, nr 6, s. 9-13Słowik, Zdzisław ; Ładyka, Jerzy ; Zychowicz, JacekPodgląd
Tischner czyta Katechizm / Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1996. - Rec. Andrzej Dobrowolski // Odra. – 1996, nr 12, s. 120-122Dobrowolski, AndrzejPodgląd
Tischner czyta katechizm / Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1996. - Rec. Zbyszek Dymarski // Topos. – 2001, nr 1, s. 144-146Dymarski, ZbigniewPodgląd
Tischner czyta Katechizm / Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1996. - Rec. Jan Sochoń // Nowe Książ. – 1996, nr 9, s. 60-61Sochoń, JanPodgląd
Tischner czyta katechizm / Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1996. - Rec. Tadeusz Zatorski // Zdanie. – 1996, [nr] 4/5, s. 105-108Zatorski, TadeuszPodgląd
Tischner czyta Katechizm / Józef Tischner, Jacek Żakowski. - Krak., 1996. - Rec. Zygmunt Kałużyński // Wiad. Kult. – 1996, nr 41, s. 9Kałużyński, ZygmuntPodgląd
Zdradzeni w biały dzień / Andrzej Woźnicki // Tyg. Solid. – 1996, nr 37, s. 6-7,16-19Woźnicki, AndrzejPodgląd
Ksiądz w księgarni : dlaczego książki Józefa Tischnera stają się bestsellerami? / Marcin Baczyński // Gaz. Wybor. – 1997, nr 18, dod. Książki, s. 2Baczyński, MarcinPodgląd
Rewizjonizm Józefa Tischnera / Bogusław Czarmiński // Dziś. – 1997, nr 2, s. 96-99Czarmiński, BogusławPodgląd
Mędroli zapasy z Bogiem / Marcin Fabjański // Gaz. Wybor. – 1997, nr 295, s. 22Fabjański, MarcinPodgląd
Myśl dźwignonć, rozum uprawiać / Jolanta Flach // Wierchy. - R. 63 (1997), s. 285-287Flach, JolantaPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Jan Gondowicz // Tyg. Powsz. – 1997, nr 51/52, s. 19Gondowicz, JanPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Grzegorz Graff // Tytuł. – 1998, nr 3, s. 189-194Graff, GrzegorzPodgląd
Poglądy etyczne ks. Józefa Tischnera / Józef Jaroń // Zesz. Nauk., Nauki Hum. / WSRP Siedlce. - Nr 50 (1997), s. 159-174Jaroń, JózefPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Wiesław Kot // Wprost. – 1997, nr 48, s. 111-112Kot, WiesławPodgląd
Świat wartości widziany oczyma Józefa Tischnera i Aleksandra Mienia / Joanna Korzeniewska-Berczyńska // Acta Pol.-Ruthen. - T. 2 (1997), s. 273-280Korzeniewska-Berczyńska, JoannaPodgląd
Nieszczęsny dar wolności / Józef Tischner. - Wyd. 2. - Krak., 1997. - Rec. Robert Kościelny // Pogranicza. – 1997, nr 4, s. 79-83Kościelny, RobertPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Ireneusz Krzemiński // Biul. Inform. Bibl. Nar. – 1997, [nr] 3, s. 44-46Krzemiński, IreneuszPodgląd
Kontrowersje wokół krytyki tomizmu dokonanej przez ks. Józefa Tischnera / Józef Kwapiszewski, Bogdan Drozdowicz // Słup. Pr. Hum. - Nr 14b (1997), s. 55-72Kwapiszewski, Józef ; Drozdowicz, BogdanPodgląd
Jak żyć? / Józef Tischner. - Wyd. 3. - Wroc., 1997. - Rec. Jerzy Ładyka // Res Hum. / TKŚ. – 1997, nr 6, s. 2-4Ładyka, JerzyPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Anna Majorczyk // Alm. Nowotar. - Nr 2 (1997), s. 126-129Majorczyk, AnnaPodgląd
Budowanie etycznych fundamentów demokracji : myślenie według wartości Józefa Tischnera / Aleksander Junik // Pro Publico Bono. - 2006, z. 2, s. 17-34Junik, AleksanderPodgląd
Nieszczęsny dar wolności / Józef Tischner. - Wyd. 2. - Krak., 1996. - Rec. Andrzej Waśkiewicz // Res Pub. Nowa. – 1997, nr 3,s. 39-43Waśkiewicz, AndrzejPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Edmund Wnuk-Lipiński // Tyg. Powsz. – 1997, nr 38, s. 1,10Wnuk-Lipiński, EdmundPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Elżbieta Wolicka // Znak. – 1997, nr 11, s. 183-190Wolicka, ElżbietaPodgląd
Od lefevbryzmu do tischneryzmu / Krystian Brodacki // Tyg. Solid. – 1998, nr 21, s. 15Brodacki, KrystianPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Wanda Czubernatowa ; Stanisław Grygiel // Nowe Książ. – 1998, nr 3, s. 8-11Czubernatowa, Wanda ; Grygiel, StanisławPodgląd
Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską / Zbigniew Dymarski // Logos i Ethos. – 1998, [nr] 1, s. 235-245Dymarski, ZbigniewPodgląd
Józef Tischner [biogr.] / Tadeusz Gadacz // Nowe Książ. – 1998, nr 3, s. 4 okł.Gadacz, TadeuszPodgląd
Człowiek bez twarzy : studium z filozofii człowieka ks. Józefa Tischnera / Ryszard Kozłowski // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. - 2007, nr 11, s. 101-120Kozłowski, RyszardPodgląd
Ks[iądz] Józef Tischner / Witold P. Glinkowski. - Streszcz. w jęz. niem. // Eduk. Filoz. - Vol. 26 (1998), s. 189-207Glinkowski, Witold P.Podgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Jan Golec // Dziś. – 1998, nr 4, s. 46-55Golec, JanPodgląd
Jak Soplica z Tischnerem / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost. – 1998, nr 25, s. 88-89Kałużyński, Zygmunt ; Raczek, TomaszPodgląd
Filozofia dramatu / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Małgorzata Kępczyńska // Tygiel Kult. – 1998, nr 9/10, s. 132-135Kępczyńska, MałgorzataPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Anna Kłossowska // Tyg. Solid. – 1998, nr 10, s. 12Kłossowska, AnnaPodgląd
Miejsce etyki w twórczości filozoficznej ks. Józefa Tischnera / Józef Kwapiszewski // Słup. Stud. Filoz. - Nr 1 (1998), s. 225-244Kwapiszewski, JózefPodgląd
Kontekst moralny jako podstawa filozofii / Józef Kwapiszewski, Zdzisław Maciejewski. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. PPozn., Hum. - Z. 46 (1998), s. 57-73Kwapiszewski, Józef ; Maciejewski, ZdzisławPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 1998, nr 4, s. 239-241Legeżyńska, AnnaPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Monika Malessa-Drohomirecka // Topos. – 1998, nr 5/6, s. 120Malessa-Drohomirecka, MonikaPodgląd
Filozofia dramatu / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Robert Poczekaj // Czas Kult. – 1998, nr 5, s. 114-115Poczekaj, RobertPodgląd
Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu / Józef Kwapiszewski. - Słupsk, 1998. - Rec. Eulalia Sajdak-Michnowska // Słup. Stud. Filoz. - Nr 3 (2001), s. 193-195Sajdak-Michnowska, EulaliaPodgląd
Egologia Józefa Tischnera / Anna Borowicz // Kwartalnik Filozoficzny. - 2007, t. 35, z. 3, s. 57-86Borowicz, AnnaPodgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Beata Szymańska // Dekada Lit. – 1998, nr 12, s. 18-19Szymańska, BeataPodgląd
W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Karol Tarnowski // Nowe Książ. – 1998, nr 3, s. 12-13Tarnowski, KarolPodgląd
Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu / Józef Kwapiszewski. - Słupsk, 1998. - Rec. Ryszard Zagłoba // Słup. Stud. Filoz. - Nr 1 (1998), s. 293-297Zagłoba, RyszardPodgląd
Historia filozofii po góralsku / Józef Tischner. - Krak., 1997. - Rec. Jacek Zychowicz // Wiad. Kult. – 1998, nr 4, s. 12Zychowicz, JacekPodgląd
Teocentryczna fenomenologia dramatu jako filozofia krzyża / Jan Wadowski // Wroc. Prz. Teol. – 1998, nr 2, s. 163-174Wadowski, JanPodgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Maria Małgorzata Baranowska // Kwart. Filoz. – 1999, z. 1, s. 177-181Baranowska, Maria MałgorzataPodgląd
Przekonać Pana Boga / Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. - Krak., 1999. - Rec. Wojciech Bonowicz // Tyg. Powsz. – 1999, nr 24, s. 11Bonowicz, WojciechPodgląd
Przekonać Pana Boga / Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. - Krak., 1999. - Rec. Małgorzata Borczak // Nowe Książ. – 1999, nr 9, s. 60Borczak, MałgorzataPodgląd
Od etyki wartości do agatologii : kilka uwag o filozofii Józefa Tischnera / Marek Drwięga // Kwart. Filoz. – 1999, z. 4, s. 5-21Drwięga, MarekPodgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Marek Drwięga // Principia. - T. 24/25 (1999), s. 289-299Drwięga, MarekPodgląd
Oblicza transcendencji w myśli filozoficznej ks. Józefa Tischnera [autoref. ] / Witold P. Glinkowski //Eduk. Filoz .-Vol. 27 .-(1999) s. 229-231Glinkowski, Witold P.Podgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Witold P. Glinkowski // Eduk. Filoz. - Vol. 28 (1999), s. 327-337Glinkowski, Witold P.Podgląd
Zaproszenie do współmyślenia : o filozofii ks. Józefa Tischnera / Witold P. Glinkowski // Więź. – 1999, nr 10, s. 73-81Glinkowski, Witold P.Podgląd
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Krak., 1999. - Rec. Roman Graczyk // Gaz. Wybor. – 1999, nr 243, s. 12-13Graczyk, RomanPodgląd
Napisana i wygłoszona Historia filozofii po góralsku J. Tischnera : (problem tożsamości tekstu) / Anna Krupska-Perek // Rozpr. Komis. Jęz. / ŁTN. - T. 44 (1999), s. 45-56Krupska-Perek, AnnaPodgląd
Przekonać Pana Boga / Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. - Krak., 1999. - Rec. Lektor // Tyg. Powsz. - 1999, nr 20, s. 13LektorPodgląd
Filozofia dramatu i Spór o istnien ie człowieka/ Józef Tischner. - Krak., Znak 1998. - Rec. Krzysztof Michalski // Tyg. Powsz. – 1999, nr 17, s. 1,8Michalski, KrzysztofPodgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Krzysztof Michalski // Tyg. Powsz. – 1999, nr 17, s. 1,8Michalski, KrzysztofPodgląd
Przekonać Pana Boga / Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. - Krak., 1999. - Rec. Bogusław Mielec // Znak. – 1999, nr 10, s. 143-152Mielec, BogusławPodgląd
Śmierć ks. prof. dra hab. Józefa Tischnera - rezonans w prasie polskiej / Stanisław Pamuła // Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. - Z. 8/10 (1999/2001), s. 241-256Pamuła, StanisławPodgląd
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Krak., 1999. - Rec. Tomasz Słomiński // Więź. – 1999, nr 12, s. 192-195Słomiński, TomaszPodgląd
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Karol Tarnowski // Znak. – 1999, nr 9, s. 130-143Tarnowski, KarolPodgląd
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Krak., 1999. - Rec. Tomasz Węcławski // Tyg. Powsz. – 1999, nr 47, s. 1,11Węcławski, TomaszPodgląd
Na planie Tischnera / Witold Bereś //Gaz. Wybor. - 2000, nr 245, dod. s. 26-29Bereś, WitoldPodgląd
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Krak., 1999. - Rec. Paweł Białkowski, Krzysztof Witczak // Stud. Lovic. - Nr 2 (2000), s. 472-475Białkowski, Paweł ; Witczak, KrzysztofPodgląd
Miłość nas rozumie : rok liturgiczny z księdzem Tischnerem / Józef Tischner. - Krak., 2000. - Rec. Adam Boniecki // Tyg. Powsz. – 2000, nr 47, s. 11Boniecki, AdamPodgląd
Ks[iądz] Józef Tischner / Wojciech Bonowicz //Alm. Nowotar. - Nr 5 (2000/2001), s. 16-19Bonowicz, WojciechPodgląd
Nie sobie żyjemy, nie sobie umieramy / Wojciech Bonowicz // Tyg. Powsz. – 2000, nr 28, s. 2-3Bonowicz, WojciechPodgląd
Od tego jesteście, żeby iść za daleko... : 45. rocznica święceń kapłańskich ks. Józefa Tischnera / Wojciech Bonowicz // Tyg. Powsz. – 2000, nr 26, s. 10Bonowicz, WojciechPodgląd
Podhale Tischnera - woda ze źródła / Wojciech Bonowicz //Alm. Nowotar. - Nr 5 (2000/2001), s. 20-25Bonowicz, WojciechPodgląd
Te same rozdroża / Wojciech Bonowicz // Tyg. Powsz. – 2000, nr 28, s. 16Bonowicz, WojciechPodgląd
Woda ze źródła : Podhale Tischnera / Wojciech Bonowicz // Tyg. Powsz. – 2000, nr 47 (48), s. 10Bonowicz, WojciechPodgląd
Tezy wittenberskie Józefa Tischnera / Bohdan Cywiński // Rzeczpospolita. – 2000, nr 229, s. E2-E4Cywiński, BohdanPodgląd
Chrześcijaństwo przed nami : o Księdzu na manowcach Józefa Tischnera [dyskusja] / Jacek Żakowski, Kazimierz Nycz, Karol Tarnowski, Krzysztof Michalski, Janusz Poniewierski // Znak. – 2000, nr 5, s. 86-101Żakowski, Jacek ; Nycz, Kazimierz ; Tarnowski, Karol ; Michalski, Krzysztof ; Poniewierski, JanuszPodgląd
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner. - Krak., 2000. - Rec. Andrzej Dąbrowski // Prz. Powsz. – 2000, nr 9, s. 295-297Dąbrowski, AndrzejPodgląd
Nikt Go nie zastąpi / Kazimierz Długosz //Zesz. Nauk. Dydak. / WSKiMS Warsz. - Z. 1 (2000), s. 88-91Długosz, KazimierzPodgląd
Przekonać Pana Boga / Józef Tischner, Dorota Zańko, Jarosław Gowin. - Krak., 1999. - Rec. Zbigniew Dymarski // Topos. – 2000, nr 1, s. 176-177Dymarski, ZbigniewPodgląd
Ks[iądz] Józef Tischner - mistrz i filozof (1931-2000) / Michał Heller // Zag. Filoz. Nauce. - [Nr] 26 (2000), s. 3-5Heller, MichałPodgląd
Ks[iądz] Profesor Józef Tischner / Marian Kalinowski // Rocz. Otwoc. - T. 5 (2000), s. 238-241Kalinowski, MarianPodgląd
Księdzu Profesorowi nie na pożegnanie / Anna Karoń-Ostrowska // Więź. – 2000, nr 8, s. 16-18Karoń-Ostrowska, AnnaPodgląd
Kapelan zawiedzionych nadziei / Małgorzata Kępczyńska // Tygiel Kult. – 2000, nr 10/12, s. 5-11Kępczyńska, MałgorzataPodgląd
Mędrole owdowieli / Joanna Klimczyk // Przegląd. - 2000, nr 32, s. 8-9Klimczyk, JoannaPodgląd
Józef Tischner / Leszek Kołakowski // Dialog. a. Univers . - 2000, nr 9/10, s. 127-129Kołakowski, LeszekPodgląd
Żegnaj, Józefie / Leszek Kołakowski // Gaz. Wybor. – 2000, nr 151, s. 22Kołakowski, LeszekPodgląd
Opoka : ksiądz profesor Józef Tischner (1931-2000) / Wiesław Kot // Wprost. – 2000, nr 28, s. 102-103Kot, WiesławPodgląd
Człowiek jako egzystencja dramatyczna : (Z filozofii człowieka ks. Józefa Tischnera) / Ryszard Kozłowski // Kwart. Filoz. – 2000, T XXVIII, z. 3, s. 4-25Kozłowski, RyszardPodgląd
Wyprowadzał nas z jaskini / Zbigniew Kresowaty // PAL Prz. Artyst.-Lit. – 2000, nr 10, s. 65-68Kresowaty, ZbigniewPodgląd
Józef Tischner (1931-2000) / Adam Krzemiński // Polityka. – 2000, nr 28, s. 15Krzemiński, AdamPodgląd
Filozofia dramatu / Józef Tischner. - Krak., 1998. - Rec. Dariusz Lesiak // Zag. Rodzaj. Lit. – 2000, z. 1/2, s. 236-241Lesiak, DariuszPodgląd

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT