IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  Książki Instytutu  »  Księgi Jubileuszowe  »  "Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego"

"Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego"Prof.  Adam Węgrzecki jest znanym w Krakowie i w Polsce filozofem, uczniem Romana Ingardena, przedstawicielem polskiej szkoły fenomenologicznej. W swej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami antropologii filozoficznej i teorii wartości. Na tych polach działalności spotyka i inspiruje innych badaczy, zwłaszcza filozofów, ale też psychologów i ekonomistów.
W księdze jubileuszowej  znaleźli swoje miejsce przedstawiciele kilku środowisk, z którymi prof. Węgrzecki jest szczególnie związany. Wśród nich warto wymienić krąg uczniów Romana Ingardena (m. in. Władysław Stróżewski, Andrzej Półtawski, Jerzy Perzanowski,  Leopold Zgoda), środowisko polskiej etyki biznesu (m.in. Wojciech Gasparski, Aniela Dylus, Bożena Klimczak), krąg obecnych i byłych pracowników kierowanej przez Adama Węgrzeckiego Katedry Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz przedstawicieli krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska filozoficznego.
Księga jubileuszowa, poza charakterem okolicznościowym, stanowi jednocześnie próbę pokazania oddziaływania myśli i refleksji Jubilata. Wśród zaproszonych autorów znajdują się przyjaciele, pracownicy, uczniowie oraz ci filozofowie, dla których książki i artykuły Adama Węgrzeckiego stanowią istotny punkt odniesienia we własnych badaniach. 
Spis treści


KUP TERAZ! (kliknij, aby przejść do witryny sklepu)
 Polecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT